Hemsedal kommune

Her er det mulig å vise interesse og registrere CV.

Vår organisasjon og generell søknadsinformasjon

Hemsedal kommune er en fjellbygd i Hallingdalsregionen. Kommunen er i stadig vekst og har en spennende reiselivsnæring, et livskraftig landbruk og et rikt og mangfoldig kulturliv. Du finner mer informasjon om oss på vår nettside.

Vår organisasjon og stillinger i de forskjellige sektorene:

Sentraladministrasjon:
Kommunedirektøren er øverste leder av administrasjonen som er organisert med økonomikontor, lønn- og personal, arkivtjenester, tjenestetorg og kultur. I administrasjonen har vi stillinger som konsulent, HR, sekretær, jurist, arkivleder, personalsjef, kultursjef og økonomisjef.

Kultur:
Kultursjefen er en del av sentraladminitrasjonen, og har ansvar for fritidsklubben, kulturskolen og biblioteket.

Teknisk etat:
Etaten er organisert med teknisk sjef, teknisk drift, plan og utvikling, byggesak, oppmåling, landbruk og næring. I teknisk etat har vi bl.a. stillinger som ingeniør, oppmålingsingeniør, VA ingeniør, byggesaksbehandlere, arealplanleggere, saksbehandlere og driftsoperatører.

Eiendomsforvaltning:
Eiendomsavdelingen ligger også til teknisk etat. Avdelingen har en leder som har ansvar for både vaktmester- og renholdstjenestene i kommunen. Avdelingen har stillinger som renholder/ renholdsoperatør, vaktmester og fagarbeiderstillinger.

Helse og omsorg:
Etaten er sammensatt av flere avdelinger som samlet gir kommunens innbyggere et helhetlig tilbud av helsetjenester. Helse og omsorg har bl.a. stillinger ved hjemmetjenesten og institusjon, Bråtenjordet omsorgsboliger, Familiens hus, Helsehuset, legekontoret og i koordinerende enhet.

Oppvekst:
I oppvekstsektoren finner du stillinger innen skole og barnehage. I denne etaten finner du bl.a. pedagogstillinger, lærere, barne- og ungdomsarbeidere, barnehagelærere/førskolelærere og assistenter. Fra 1.8.2023 er 1-10 trinn samlet på 1 skole, men vi har p.t. 2 barnehager.

 

Utlysning av ledige stillinger
Som hovedregel blir alle stillinger lyst ut med egen annonse og det må søkes elektronisk i hvert enkelt tilfelle. Ved elektronisk søknad vil det bli generert en CV ut ifra opplysningene som blir lagt inn. Dersom du likevel ønsker å registrere din interessert nå, vil etats- og avdelingsledere i Hemsedal kommune få tilgang til opplysningene som blir lagt inn. Om du legger inn din søknad ved å bruke "søk her" knappen i dette bildet, må du likevel følge med på våre utlysninger og søke spesifikt på ledige stillinger som er av interesse.  

Regionalt samarbeid: 
Hallingdal består av Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Nes og Ål kommune. Vi har et godt samarbeid og avstanden gjør det mulig å bo i en kommune og jobbe i en annen kommune. På vår nettside finner du link til bl.a. ledige stillinger for den enkelte kommune. Våre stillinger blir også lagt ut på www.nav.no. Der finnes også stillinger som ikke er kommunale.

Del på:

Fylke:

  • Viken

Søknadsfrist:

Fortløpende

Tiltredelse:

Fortløpende

Arbeidssted:

Hemsedal kommune

Kontaktpersoner:

Marianne Byman Grøthe

tlf: +47 31408832

Adresse:

Hemsedalsvegen 2889 3560 Hemsedal