Hemsedal kommune Hemsedal kommune

Her er det mulig å vise interesse og registrere CV.

Ønsker du å jobbe i Hemsedal kommune?

Hemsedal kommune er en fjellbygd i Hallingdalsregionen. Kommunen er i stadig vekst og har en spennende reiselivsnæring, et livskraftig landbruk og et rikt og mangfoldig kulturliv. Du finner mer informasjon om oss på vår nettside.

Vi er organisert i følgende sektorer:

Sentraladministrasjon:
Kommunedirektøren er øverste leder av administrasjonen som er organisert med økonomikontor, lønn- og personal, arkivtjenester, tjenestetorg og kultur. I administrasjonen har vi stillinger som konsulent, HR, sekretær, jurist, arkivleder, personalsjef, kultursjef og økonomisjef.

Teknisk etat:
Etaten er organisert med teknisk sjef, teknisk drift, plan og utvikling, byggesak, oppmåling, landbruk og næring. I teknisk etat har vi bl.a. stillinger som ingeniør, oppmålingsingeniør, VA ingeniør, byggesaksbehandlere, arealplanleggere, saksbehandlere og driftsoperatører.

Eiendomsforvaltning:
Eiendomsavdelingen ligger også til teknisk etat. Avdelingen har en leder som har ansvar for både vaktmester- og renholdstjenestene i kommunen. Avdelingen har stillinger som renholder/ renholdsoperatør, vaktmester og fagarbeiderstillinger.

Helse og omsorg:
Etaten er sammensatt av flere avdelinger som samlet gir kommunens innbyggere et helhetlig tilbud av helsetjenester. Helse og omsorg har bl.a. stillinger ved hjemmetjenesten og institusjon, Bråtenjordet omsorgsboliger, Familiens hus, Helsehuset, legekontoret og i koordinerende enhet.

Oppvekst:
I oppvekstsektoren finner du stillinger innen skole og barnehage. I Hemsedal er det p.t. to barnehager og tre skoler. Ansvarlig leder er oppvekstsjefen.

Kultur:
Etaten er organisert med kultursjef som har ansvar for fritidsklubben, kulturskolen og biblioteket.

Ledige stillinger lyses ut med egen annonse og det må søkes elektronisk i hvert enkelt tilfelle. 
Ved elektronisk søknad vil det automatisk bli generert en CV ut ifra opplysningene som blir lagt inn. 
Dersom du registrerer din CV og søker på denne "utlysningen", vil etats- og avdelingsledere i Hemsedal kommune ha tilgang til opplysningene som blir lagt inn. Du må likevel følge med på våre utlysninger og søke spesifikt på ledige stillinger av interesse.  

Regionalt samarbeid: 
Hallingdal består av Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Nes og Ål kommune. Vi har et godt samarbeid og avstanden gjør det mulig å bo i en kommune og jobbe i en annen kommune. På vår nettside finner du link til bl.a. ledige stillinger for den enkelte kommune. Våre stillinger blir også lagt ut på www.nav.no. Der finnes også stillinger som ikke er kommunale.

Del på:

Fylke:

  • Viken

Søknadsfrist:

31.12.2022

Kontaktpersoner:

Adresse:

Hemsedalsvegen 2889 3560 Hemsedal